Raporty

Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Wiosna 2014 rok [RAPORT]

W 2013 r. wolumen transakcji zrealizowanych w sektorze magazynowym wyniósł ok. 0,44 mld EUR i był ok. 5% niższy niż w rekordowym 2012 r. Dynamiczny wzrost aktywności inwestycyjnej w ostatnich latach był możliwy dzięki dużej liczbie nowych, korzystnie zlokalizowanych i prawie w całości wynajętych nieruchomości o przeznaczeniu magazynowym, logistycznym oraz produkcyjnym.

12 marca 2014
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - IV kwartał 2013 [RAPORT]

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w roku 2013 okazywał oznaki wzrostu.

11 lutego 2014
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - III kwartał 2013 r. [RAPORT]

Na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w III kwartale 2013 r. w Polsce odczuwalna była stabilizacja.

13 listopada 2013
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Jesień 2013 rok [RAPORT]

W pierwszej połowie 2013 r. aktywność inwestorów na rynku nieruchomości magazynowych nadal była wysoka, a wartość transakcji zawartych w tym czasie wyniosła ok. 173 mln EUR.

16 września 2013
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - II kwartał 2013 r. [RAPORT]

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce, odnotował bardzo dobry wynik w II kwartale 2013 r.

24 lipca 2013
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - I kwartał 2013 r. [RAPORT]

Na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w I kwartale 2013 r. w Polsce odczuwalna była stabilizacja. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej osiągnęły w poziom 7.600.000 mkw.

12 czerwca 2013
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Wiosna 2013 rok [RAPORT]

Rok 2012 był pod wieloma względami rekordowy dla sektora magazynowego rynku inwestycyjnego nieruchomości komercyjnych.

03 marca 2013
Mateusz Brzeziński

Associate Director, Marketing Manager

Porozmawiajmy
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Jesień 2012 rok [RAPORT]

W 2011 r. na inwestycyjnym rynku nieruchomości magazynowych zawarto transakcje o łącznej wartości 165 mln EUR, co stanowi 25-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2010. Nie świadczy to bynajmniej o istotnym pogorszeniu koniunktury, ale wynika z niskiej płynności rynku, na którym jedna umowa kupna ma istotny wpływ na kształt całego sektora.

30 listopada 2012
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Wiosna 2012 rok [RAPORT]

Rok 2011 był bardzo dobry dla rynku magazynowego w Polsce. W stosunku do 2010 r. wzrosła zarówno podaż, jak i popyt. Oddano do użytku ok. 5% więcej powierzchni oraz wynajęto blisko 1.900.000 mkw., co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z 2010 r.

05 marca 2012
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Jesień 2011 rok [RAPORT]

Pierwsze półrocze 2011 r. było bardzo udane na rynku najmu powierzchni magazynowych. Łącznie wynajęto 941.000 mkw., co stanowi aż 66% zeszłorocznego popytu.

20 września 2011
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Wiosna 2011 rok [RAPORT]

Rok 2010 przyniósł na rynku powierzchni magazynowych wyniki lepsze od oczekiwanych. Podaż wzrosła o ponad 300.000 mkw., całkowite zasoby na koniec 2010 r. wynosiły 6,5 mln mkw. Popyt wzrósł o blisko 86% w porównaniu do 2009 r.

28 lutego 2011
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Jesień 2010 rok [RAPORT]

Pierwsze półrocze 2010 r. przyniosło prognozowane zmniejszenie podaży na polskim rynku nieruchomości handlowych.

15 września 2010
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Wiosna 2010 rok [RAPORT]

Na koniec 2009 r. zasoby nowoczesnych magazynów w Polsce wynosiły ponad 6 mln mkw.

03 marca 2010
Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - Jesień 2009 rok [RAPORT]

W pierwszej połowie 2009 r. w Polsce oddano do użytku rekordową ilość nowoczesnej powierzchni magazynowej: blisko 780.000 mkw.

17 września 2009
Cushman & Wakefield