Strategia ESG: co to jest oraz co powinna uwzględniać?

27 listopada 2023

Strategia ESG: co to jest oraz co powinna uwzględniać?

Spis treści

Celem współcześnie działających przedsiębiorstw jest już nie tylko generowanie zysków. Dla interesariuszy coraz ważniejsze stają się bowiem obszary pozafinansowe dotyczące m.in. większej dbałości o kwestie środowiskowe. Szczególne zainteresowanie w ostatnich latach budzi w tym kontekście strategia ESG, według której swoje działania planuje coraz więcej firm. Sprawdźmy, czym dokładnie jest ta koncepcja i co powinna uwzględniać.

Co to jest ESG?

Akronim ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) oznacza Środowisko, Społeczną odpowiedzialność i Ład korporacyjny. To termin wskazujący na trzy obszary, którymi powinny kierować się przedsiębiorstwa, organizacje oraz inwestorzy, którym zależy na poszanowaniu potrzeb różnych grup interesariuszy oraz długofalowym zwiększaniu swojego potencjału rynkowego. ESG można postrzegać tym samym jako kontynuację CSR, czyli działań z zakresu Społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR jest jednak koncepcją węższą, która we współczesnej rzeczywistości gospodarczej okazuje się być niewystarczająca.

Trzy filary koncepcji ESG

Zgodnie z akronimem ESG strategia ta ma trzy obszary działań skupiające się na:

  • środowisku - chodzi tutaj o wszelkie działania mające na celu zapobieganiu degradacji środowiska i chronieniu jego zasobów. Może to dotyczyć np. korzystania z ekologicznego obiektu, czy z odnawialnych źródeł energii,
  • społecznej odpowiedzialności - dotyczą inicjatyw powiązanych z ludźmi, np. równości płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć oraz rasę, czy też dbania o komfort i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców,
  • ładzie korporacyjnym – obejmują transparentność działań i stosowanie się do obowiązku informacyjnego w stosunku do udziałowców, a także przejrzystości podatków oraz zapobiegania korupcji.

Jak stworzyć dobrą strategię ESG?

ESG łączy kilka różnych obszarów. Zbudowanie przemyślanej i realistycznej strategii obejmującej każdy z wyżej wymienionych  obszarów może stanowić spore wyzwanie dla kadry zarządzającej.

Kluczowe jest przede wszystkim to, aby dopasować działania z zakresu ESG do swojego przedsiębiorstwa i specyfiki jego działania. Jedna firma będzie musiała nieco bardziej skupić się na kwestiach środowiskowych (ze względu na duży wpływ na jego zasoby), inna zaś powinna zwrócić większą uwagę na społeczną odpowiedzialność.

Pomóc w określeniu tych działań mogą zwłaszcza aktywne spotkania z interesariuszami. Podczas rozmów z nimi można dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegana jest firma i tym samym dostrzec obszary, które potencjalnie warto rozważyć w kontekście strategii ESG.

Trzeba przy tym pamiętać, że raz stworzona strategia ESG będzie wymagała monitorowania w perspektywie otoczenia przedsiębiorstwa i jej uaktualniania w razie potrzeby. Wszystko po to, aby firma była transparentna i podejmowała realne działania, nie tylko takie, które dobrze wyglądają na papierze, ale takie które są konsekwentnie realizowane.

Na czym polega raportowanie ESG?

Raportowanie ESG polega na przekazywaniu informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach przyjętej strategii w formie pisemnego sprawozdania wraz ze szczegółowym opisem jak sposobu jej realizacji.

Proces ma odbywać się zgodnie z dyrektywą CSRD o sprawozdawczości w kwestii zrównoważonego rozwoju, która będzie obowiązywać od 2024 roku. CSRD ma zastąpić dyrektywę o nazwie NFRD. Najpierw najnowsze przepisy dotyczące raportowania mają obowiązywać  największe firm, czyli podmiotów zatrudniających ponad 500 osób (dla nich pierwsze raportowanie będzie wymagane od 2025 roku), które wcześniej obowiązywała dyrektywa NFRD

Następnie duże przedsiębiorstwa, które wcześniej nie podlegały wymaganiom wcześniej wspomnianej dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych, które spełniają przynajmniej dwa z wymienionych w dyrektywie warunków (warunki: posiadają  ponad 250 pracowników, 40 mln EUR obrotów rocznie lub posiada 20 milionów EURO wszystkich aktywów)  ,pierwszy raport będą musiały złożyć w 2026 roku za poprzednie 12 miesięcy. Natomiast małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą podlegać pod dyrektywę od dnia 1 stycznia 2026 roku, z pierwszym raportowaniem w 2027 roku. Dla małych średnich przedsiębiorstw będzie  istniał wyjątek, który pozwoli firmom, w okresie pierwszych dwóch lat na odroczenie raportowania, ale przy jednoczesnym wyjaśnieniu, dlaczego tego nie zrobiły.

Bardzo ważną składową w raportowaniu o zrównoważonym rozwoju (pozafinansowym) będą również aspekty poruszane w nowelizacji dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), która jest na etapie uzgodnień między Parlamentem UE, Radą UE i Komisją Europejską. W tym dokumencie zostaną ustanowione m.in. nowe klasy energetyczne dla budynków. W założeniach nowych regulacji prawnych jest podzielenie budynków na klasy od A do G w zależności od oceny charakterystyki energetycznej. Finalny tekst dyrektywy powinien zostać ogłoszony w Q1 2024. 

Strategia ESG ma pomóc w bardziej zrównoważonym oraz odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu. Tym samym ma wspierać też długofalowy wzrost wartości firmy, dzięki zwracaniu uwagi na obszary, które stają się coraz ważniejsze dla interesariuszy. Będzie ona stanowiła wizytówkę firmy w obszarze poza finansowym, który coraz częściej otrzymuje wysoką rangę w postępowaniu przetargowym wielu organizacji i może zdecydować o powodzeniu złożonej oferty.

Zobacz także nasz artykuł o zielonych magazynach.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Bądź na bieżąco z informacjami z regionów, raportami oraz analizami

Zapisz się do naszego newslettera!

Cushman & Wakefield