Ekologiczne magazyny – eko rozwiązania

13 grudnia 2021

Ekologiczne magazyny – eko rozwiązania

Spis treści

Rozwiązania ekologiczne budynków i systemów budynkowych przechodziły ewolucję, którą możemy podzielić na 3 etapy: od traktowania tych rozwiązań jako ciekawostkę, poprzez wdrażanie rozwiązań przez największych deweloperów i przy długich okresach najmu, do obecnego etapu, w którym stosowanie rozwiązań zaczyna być standardem.

Rozwiązania w ekologicznych magazynach dotyczące energii elektrycznej

Jednym z rozwiązań, które stało się standardem, jest stosowanie oświetlenia LED oraz inteligentnych systemów sterowania oświetleniem (np. Dali) wraz z czujkami obecności, czujnikami natężenia oświetlenia, itp.  

Innym rozwiązaniem jest fotowoltaika, która pozwala w znacznym stopniu na uniezależnienie się od energii elektrycznej dostarczanej przez dostawców zewnętrznych.

Rozwiązania dotyczące systemów HVAC

Gruntowe wymienniki ciepła dla wentylacji w wersji rurowej może zapewnić utrzymanie stałej temperatury za wymiennikiem na poziomie nawet do 18°C, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej dochodzącej do +35°C w lecie. System HVAC stanowi bardzo dobrą alternatywę dla standardowych systemów chłodzenia powietrza, cechując się też minimalnym bądź zerowym zużyciem energii w ekologicznym magazynie.

Gruntowe pompy ciepła, których podstawową funkcją jest transport ciepła ze źródła o niższej temperaturze do źródła o temperaturze wyższej z wykorzystaniem energii elektrycznej. Ilość energii wykorzystanej do napędu jest dużo mniejsza niż ilość produkowanej energii, co powoduje, że urządzenie jest bardzo efektywne. Dzięki wykorzystaniu wymiennika ciepła, pobierającego energię z gruntu lub powietrza, około 75% energii pochodzi ze środowiska naturalnego.

Rozwiązania dotyczące wody

Odzysk deszczówki

Deszczówkę zebraną z dachu budynku gromadzi się w zbiornikach magazynowych wody opadowej, przedtem jednak jest ona oczyszczana za pomocą filtrów. Zgromadzona ciecz tłoczona jest przez centralę wód deszczowych do instalacji budynkowych (z reguły do spłukiwania toalet i podlewania zieleni). W przypadku braku deszczówki w zbiorniku centrala automatycznie przełącza się na pobór wody bytowej. Jeżeli zbiorniki wody deszczowej są przepełnione, jej nadmiar przelewa się spustami przelewowymi do kanalizacji.

Szacunkowe oszczędności to około 30-50% wody czystej zużywanej w budynku do celów innych niż technologiczne. Dodatkowe oszczędności można uzyskać, gdy nieruchomość podlega opłatom za usługi wodne (Prawo Wodne) – nawet do 90%! W przypadku bardziej rozwiniętych systemów koszty eksploatacyjne są praktycznie zerowe.

Recykling wody szarej

Woda szara to w praktyce nieprzemysłowe ścieki z kąpieli, prania czy mycia naczyń. Innymi słowy, to woda wykorzystana wcześniej do różnych celów, o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, niemająca kontaktu z produktami przemiany materii (fekaliami). Po oczyszczeniu jej we właściwy sposób może być ona ponownie wykorzystana do spłukiwania toalet, czy podlewania zieleni wokół budynku, co znacząco wpływa na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Instalacje wody czystej i wody szarej powinny być całkowicie odizolowane od siebie.

Stosowanie wody szarej może uzupełniać lub zastępować użycie wody deszczowej w miejsce wody czystej. Szczególnie interesujące może być dla najemców, wykorzystujących znaczne ilości tego czynnika w swoich procesach, np. najemców centrów danych czy firm produkcyjnych.

Inne ekologiczne rozwiązania w logistyce 

Wszystkie powyższe oraz inne systemy budynkowe w nowoczesnych, ekologicznych magazynach są nadzorowane przez inteligentne systemy zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).  Ich zadaniem jest integrowanie instalacji budynkowych, dzięki czemu efektywnie i w sposób oszczędny możemy zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Dodatkowym rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest mikrokogeneracja, czyli proces technologiczny jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w oparciu o wykorzystanie urządzeń średnich i małych mocy. W wyniku mniejszego zużycia paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności i jest korzystne ekologicznie w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła oraz energii elektrycznej.

Mikrokogeneracja może być stosowana w budynkach z jednoczesnym występowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści są wtedy, gdy zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Koszty wytworzenia energii są redukowane poprzez wysoką sprawność układów skojarzonych, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w dostarczanym do urządzenia paliwie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Bądź na bieżąco z informacjami z regionów, raportami oraz analizami

Zapisz się do naszego newslettera!

Cushman & Wakefield