Najnowsze Zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - zmiany nadchodzące w 2024 roku

29 stycznia 2024

Najnowsze Zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - zmiany nadchodzące w 2024 roku

Spis treści

W nowym 2024 roku, Specjalne Strefy Ekonomiczne weszły ze zmianami dotyczącymi warunków wydawanych Decyzji o wsparciu, a to za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Te zmiany, choć wymagające dostosowania się do prawa unijnego, przynoszą przedsiębiorcom nowe możliwości i korzyści. Przyjrzyjmy się głównym zmianom, które otwierają nowe perspektywy dla biznesu.

Covidowy bonus dla przedsiębiorców

Pierwszą istotną zmianą dotyczącą Specjalnych Stref Ekonomicznych w 2024 roku, jest "covidowy bonus" przyznany przedsiębiorcom posiadającym decyzje o wsparciu krótsze niż 15 lat. Daje on przedsiębiorcom możliwość wydłużenia terminu o dwa lata. To rozwiązanie ma na celu zrekompensowanie zawirowań gospodarczych minionego okresu. Jest to krok w stronę wsparcia firm borykających się z rozpoczynaniem działalności w minionych trudniejszych latach. Zmianę należy rozumieć w ten sposób iż, przedsiębiorcy z decyzjami 10-letnimi mogą rozliczać pomoc publiczną przez 12 lat, przedsiębiorcy posiadający 12-letnie okresy zwolnień, korzystają z bonusu przez okres 14 lat.

Zmiany w udzielaniu pomocy publicznej

Rozporządzenie dotyczące zmian w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wprowadziło także zmiany w udzielaniu pomocy publicznej. Dotyczy to między innymi:

  1. Wycofanie pomocy dla "Inwestycji Odtworzeniowej": Ustawodawca nie definiując jednak tej kategorii spowodował, iż przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na uzasadnieniu tej reguły - jako zastępowaniu starych i zużytych urządzeń nowymi, bardziej wydajnymi. Jako przykład takiej inwestycji podano naprawy, remonty czy nakłady niezbędne do odtworzenia majątku oraz wymianę poszczególnych elementów procesu produkcyjnego bez jego całościowej zmiany.
  2. Podwyższenie maksymalnego poziomu pomocy publicznej: Nowe progi inwestycyjne podwyższają poziom dopuszczalnej pomocy publicznej na duże projekty inwestycyjne. Zmiany z 50 milionów euro do 55 milionów euro oraz wyższy 100 milionów euro do 110 milionów euro.
  3. Wsparcie dla przedsiębiorców z grup kapitałowych: Kolejnym istotnym ułatwieniem wprowadzanym w prawie strefowym jest realizacja przez grupy kapitałowe kolejnych inwestycji na tym samym obszarze. Obecnie jednostkowy projekt inwestycyjny obejmować będzie kolejną inwestycję rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę z tej samej grupy kapitałowej, w okresie 3 lat w tym samym podregionie NUTS 3 wyłącznie wtedy, gdy ta kolejna inwestycja będzie związana z taką samą lub podobną działalnością (w rozumieniu przepisów unijnych). Należy to rozumieć tak, że każda nowa inwestycja podejmowana w okresie 3 lat przez grupę w tym samym podregionie NUTS 3 nie będzie objęta zakresem jednostkowego projektu inwestycyjnego (i nie będzie z tego powodu podlegać ograniczeniom w zakresie udzielania pomocy strefowej), jeżeli ta nowa inwestycja będzie dotyczyć działalności innego rodzaju niż działalność, której dotyczyły wcześniejsze inwestycji grupy w tym podregionie. Bezwzględnie może to ułatwić przeprowadzanie inwestycji, które bezpośrednio wynikają z rozwoju grup i zmian popytu rynku.
  4. Warunki dla małych i średnich firm: Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zobowiązane będą do uzyskania zwolnienia strefowego na dywersyfikację produkcji w istniejącym zakładzie. Nowe warunki wymagają, aby koszty dywersyfikacji przekraczały o co najmniej 200% wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów. To dodatkowe wsparcie dla MŚP.

Pojęcie "Warunków Rynkowych" definiowane na nowo

Rozporządzenie dotyczące zmian w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wyjaśnia również pojęcie "warunków rynkowych". Teraz warunki te to:

  • Nieróżniące się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa.
  • Niezawierające jakiegokolwiek elementu zmowy.

To oznacza, że transakcje oparte na otwartym, przejrzystym i niedyskryminującym postępowaniu uznawane są za zgodne z warunkami rynkowymi.

Podsumowanie zmian w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w 2024 roku

Jako Zespół Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Cushman and Wakefield Polska, specjalizujemy się w projektach strefowych oraz wspieraniu inwestorów w pozyskiwaniu gruntów inwestycyjnych, obiektów i zwolnień podatkowych. Nasza szeroka gama usług umożliwia kompleksową obsługę inwestycji bezpośrednich. Jesteśmy przekonani, że te nowe zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych otwierają nowe perspektywy i możliwości dla przedsiębiorców.

 

Sprawdź również: Kalkulator SSE

Czy ten artykuł był pomocny?

Bądź na bieżąco z informacjami z regionów, raportami oraz analizami

Zapisz się do naszego newslettera!

Cushman & Wakefield