EUROPEAN OUTLOOK 2024

10 stycznia 2024

EUROPEAN OUTLOOK 2024

Spis treści

Raport European Outlook 2024, przygotowany przez firmę Cushman & Wakefield, został stworzony z myślą o inwestorach i właścicielach nieruchomości. Wnioski płynące z raportu będą cenną wskazówką, jakie trudności stawia przed inwestorami sytuacja na rynku.

Inwestycje - nieruchomości komercyjne

Biorąc pod uwagę kontekst powolnego i umiarkowanego wzrostu, w połączeniu z podwyższonymi stopami procentowymi i bardziej rygorystycznymi warunkami kredytowymi, przewidujemy, że inwestycje będą nadal wykazywać powściągliwość w drugiej połowie 2023 roku. Raport European Outlook 2024 wykazał następujące procesy:

Spowolnienie procesu ustalania cen: zmniejszony poziom transakcji na wielu rynkach doprowadził do wolniejszej fazy ustalania cen, szczególnie w sektorze biurowym. W przeciwieństwie do tego istnieją wyraźne oznaki szybszych korekt cen na bardziej płynnych rynkach, takich jak Wielka Brytania i Holandia. 

Stała korekta cen: Oczekuje się, że stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach będą dalej rosnąć, ponieważ zwiększone koszty zadłużenia utrzymają się przez cały rok. Prognozy wskazują, że stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych będą obecnie świadkami największego ruchu na zewnątrz, przy czym stopy kapitalizacji wzrosną o +166 punktów bazowych (pb). (pb), stopy kapitalizacji dla nieruchomości logistycznych o +145 pb, a stopy kapitalizacji dla nieruchomości handlowych wzrosną o około +87 pb do 2023 r. 

Kwartalne zmiany rynkowe ukryte za danymi na koniec roku: oczekuje się, że rentowności osiągną szczyt w połowie 2024 roku. Oczekując, że banki centralne obniżą stopy procentowe w trzecim kwartale 2024 r., możemy spodziewać się kompresji rentowności na niektórych rynkach, przywracając je do poziomów zbliżonych do tych obserwowanych na koniec 2023 r. 

Dynamika aktywności najemców

Aktywność europejskich najemców powierzchni logistycznych, po osiągnięciu szczytowego poziomu w połowie 2022 r., spadła w 2023 r., dostosowując się do poziomów sprzed pandemii. Podczas gdy czynniki ekonomiczne przyczyniają się do spowolnienia, nacisk na koszty operacyjne skłania firmy do modernizacji do nowych powierzchni logistycznych. Przewidywana stabilizacja zaufania w biznesie sygnalizuje pozytywny zwrot, a w 2024 r. oczekuje się, że wolumeny popytu osiągną poziomy sprzed pandemii. 

Zmiany w podaży i rozwoju

Wskaźniki pustostanów zaczęły rosnąć wraz ze spowolnieniem popytu i wejściem na rynek nowej podaży deweloperskiej. Spodziewane jest spowolnienie rozwoju spekulacyjnego ze względu na ostrożne podejście deweloperów, mające na celu zapobieganie nadpodaży na rynku. Opcje przebudowy i renowacji zyskują na popularności, zaspokajając popyt tam, gdzie istniejące zasoby są starsze lub dostępne są ograniczone inwestycje spekulacyjne. Tempo wzrostu czynszów spada, a zachęty dla najemców stają się coraz bardziej powszechne w negocjacjach umów najmu, ponieważ wynajmujący starają się zabezpieczyć dochody w obliczu spowolnienia popytu ze strony najemców. Trend ten może zacząć wpływać na ogólny wzrost czynszów. 

Inwestorzy cierpliwie czekają na stabilizację cen

Raport European Outlook 2024 wykazał, że wzrost wolumenu inwestycji z kwartału na kwartał odnotowano na niektórych rynkach, takich jak Wielka Brytania i Niemcy w 03.2023. Oczekiwania na bardziej znaczące ożywienie działalności inwestycyjnej są związane z trwałym zaufaniem do sektora logistycznego i przemysłowego, przy czym pojawiają się różne strategie kapitałowe oparte na wartości dodanej lub podejściu oportunistycznym. 

Dowiedz się więcej na temat inwestycji gruntowych. Sprawdź także wpis na temat brownfield vs greenfield.

Czy ten artykuł był pomocny?

Raporty do pobrania

Bądź na bieżąco z informacjami z regionów, raportami oraz analizami

Zapisz się do naszego newslettera!

Cushman & Wakefield