Działka inwestycyjna w Warszawie

Grunty inwestycyjne Warszawa Miasto

Warszawa

Działka inwestycyjna w Warszawie
Region:
Warszawa Miasto
Powierzchnia
2 Ha
Cena

Cechy kluczowe

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usług, handlu i biur
Blisko węzła komunikacyjnego Warszawa Lotnisko

Nieruchomość to działka budowlana licząca 20 558 mkw. Przeznaczona jest pod zabudowę usług, handlu i biur. Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu biur, administracji, obsługi finansowej, centrów konferencyjnych, handlu detalicznego, zdrowia, kultury, kultu religijnego, nauki, poczty i telekomunikacji, turystyki, wystawiennictwa oraz usługi turystyki z zakresu hoteli, hosteli i pensjonatów. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem serwisów samochodowych i stacji obsługi pojazdów), gastronomii, rozrywki, sportu i rekreacji, infrastruktura techniczna sieci, urządzenia i obiekty uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków. Zakazuje się lokalizowania funkcji związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpitali. Zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny ponadto zakazuje się lokalizowania stacji paliw (chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), serwisów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni za wyjątkiem myjni samochodowych lokalizowanych w garażach podziemnych lub w naziemnych garażach wielopoziomowych Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: - wysokość zabudowy max 21 m, intensywność - zabudowy na działce max 2,0 - powierzchnia zabudowy na działce max 50% - powierzchnia biologicznie czynna na działce min 30%

Lokalizacja

Nieruchomość położona na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w dzielnicy Ursynów, niedaleko lotniska Chopina. Dojazd do nieruchomości jest możliwy za pośrednictwem ul. Osmańskiej, która łączy się z ul. Poleczki, a następnie z ul. Puławską oraz Południową Obwodnicą Warszawy.

Informacje o regionie

Zasoby
929 tys. mkw.
Wskaźnik pustostanów
11,3%
W budowie
66 tys. mkw.
Czynsze bazowe
4,80 - 5,50 EUR

Cushman & Wakefield